Eredetiségvizsgálat
        Metalelektro Kft.
A Fővárosi Autópiac déli kapujánál.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 08.00-17.00 óráig
szombaton és vasárnap 08.00-14.00 óráig
Tel.:
06 (20) 938-4166
Műszaki vizsgáztatás
        Metalelektro Kft.
A Fővárosi Autópiac déli kapujánál lehetőség van műszaki vizsgáztatásra, állapotfelmérésre, igazságügyi szakértői vélemények készíttetésére a hét minden napján
Nyitva tartás:
hétköznapokon 8.00-17.00 óráig
szombaton és vasárnap 8.00-14.00 óráig
Tel.:
06 (20) 938-4166

Bejelentkezés nem szükséges!


Biztosítási ügyintézés

A Fővárosi Autópiac saját, a Főbejáratnál található Ügyfélcentrumban működő Biztosító Irodájában csakúgy, mint a piacon található közel 100 autókereskedőknél valamennyi biztosító szolgáltatásai elérhetőek, így Ön könnyűszerrel kiválaszthatja azok közül az Önnek megfelelőt.


GLOB-2000 Kft.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 08.00-16.00 óráig
szombaton és vasárnap: 08.00-14.00 óráig
Tel.:
06 (1) 347-0847
Amit ne felejtsen otthon:
 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • jogosítvány,
 • forgalmi,
 • adásvételi szerződés;
 • gyermekkedvezmény esetén:
 • születési anyakönyvi kivonat, vagy lakcímkártya.

Casco és kötelező biztosítások már akár 1.000 Ft havi díjtól!


Utasbiztosítások kötése ugyanitt!

50 féle hitelajánlat

A Fővárosi Autópiac 90 autókereskedőjénél Ön a Magyarországon fellelhető csaknem valamennyi hitelintézet ajánlata közül kiválaszthatja az Ön számára legkedvezőbbet.

Érdeklődjön kereskedőinknél!

Hitelközvetítő Iroda

A Fővárosi Autópiac Kft. a Merkantil Bank Zrt-vel
közösen a főbejáratnál lévő ügyfélcentrumban
működteti saját hitelirodáját, ahol a legkedvezőbb
ajánlatokkal várjuk Ügyfeleinket. 
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 08.00-17.00 óráig
szombaton és vasárnap 09.00 - 14.00 óráig
Elérhetőség: 
06 (1) 347-0517

KEKKH Központi Okmányiroda

A KEKKH Központi Okmányiroda Autópiaci Kirendeltsége
Nyitva tartás:

Az Okmányirodai ügyintézés szünetel!!! (részletekért kattintson!)Tel:
06 (1) 348-0804

A www.magyarorszag.hu weboldalon megtalálhatja a kapcsolódó jogszabályokat

Forgalomba helyezés, tulajdonjog átírás, forgalomból kivonás.

A szolgáltatások mindenki számára elérhetőek, azokat nem csak a Fővárosi Autópiac Ügyfelei vehetik igénybe!

Kispest Autópiac Postapartner
Magyar Posta Zrt szolgáltatásai:
 • levélküldemények és postacsomagok felvétele
 • pénzfeladás, csekkbefizetés
 • bankkártyáról készpénzfelvétel,
 • OTP és Erste bankszámlára történő befizetés
 • bélyeg, boríték, illetékbélyeg
 • on-line telefon feltöltés
 • távirat és fax feladás
 • postafiók bérlési lehetőség
Szerencsejáték Zrt. szolgáltatásai:
 • 5-ös, 6-os LOTTÓ,
 • Skandináv LOTTÓ,
 • Kenó, Puttó, Totó,
 • Luxor, Tipp Mix,
 • sorsjegyek,
 • jegyvásárlási lehetőség
Lapker Zrt.:
 • napi, heti, havi lapok,
 • toplistás könyvek,
 • DVD-k
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig 08.00-16.00 óráig
szombaton és vasárnap 08.00-14.00 óráig
Ebédszünet: 12.00-12.30 óráig
Tel.:
06 (1) 280-8890

A szolgáltatások mindenki számára elérhetőek, azokat nem csak a Fővárosi Autópiac Ügyfelei vehetik igénybe!

90 ajánlat
90 ajánlat

Házirend

A Főváros Autópiac, járműpiac hatályos házirendje

A Fővárosi Autópiac járműpiac

HÁZ I R E N D J E

egységes szerkezetbe foglalva, dőlt szedéssel jelölve a 2018. augusztus 15-ei módosításokat


A Budapest XIX. kerület Nagykőrösi út 162. sz. alatt működő,Fővárosi Autópiac elnevezésű járműpiac házirendjét – figyelemmel a 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben(A vásárokról és a piacokról), továbbá a 37/1994 (VI.24.) Főv.Kgy. rendeletben (A vásárcsarnokokról, piacokról) foglaltak alapján – az alábbiakban határozom meg:


 1. A Házirend hatálya, általános rendelkezések

 1. A jelen házirend a Fővárosi Autópiac területén működővállalkozásokra, az ott tartózkodó valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.

 2. A Fővárosi Autópiac elnevezésű járműpiacot a Fővárosi Autópiac Kft. fenntartóként és üzemeltetőként működteti. A Fővárosi Autópiacot a Bp. Főv. XIX. ker. Ök. Polgm. Hiv.jegyzője az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vette.

 3. A Fenntartó-üzemeltető adatai:

  1. neve :Fővárosi Autópiac Korlátolt Felelősségű

Társaság(röv. cégnév: FAP Kft.)

  1. székhelye: 1194Budapest, Nagykőrösi út 162.

  2. levelezési címe: azonos a székhelycímmel

  3. telefon-és fax-száma:06-1-282-5819, 06-1-282-5820

  4. elektronikus lev. címe: titkarsag@fap.hu

  5. weboldala: www.fap.hu,www.fovarosiautosmozi.hu

  6. a hivatkozott nyilvántartás sorszáma: 2/2009. (Bp. Főv. XIX. ker.Polgm. Hiv.)

A nyilvántartásba vételről rendelkező határozat megtekinthető a Fővárosi Autópiac Kft. titkárságán.

 1. A Fővárosi Autópiac Kft. feladata a Fővárosi Autópiac járműpiac üzemeltetésével, kezelésével, az árusítóhelyeknek,helyiségeknek és a Fővárosi Autópiac helyhasználóival,bérlőivel (a továbbiakban: bérlő) történő szerződéskötés,a szerződés karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása,és a Fővárosi Autópiac rendjének folyamatos ellenőrzése és felügyelete.

 2. A Fővárosi Autópiac járműpiac a nyitvatartási rendjében meghatározott időintervallumban kereskedelmi forgalom számára nyitva tartott magánterület, kereskedelmi és szolgáltatótevékenységet folytató – a fenti jogszabályokban foglaltak szerinti – járműpiac.

 3. A Fővárosi Autópiac Kft. a látogatók, ügyfelek és bérlők személyes adatait bizalmasan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete, továbbá az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, azzal összhangban kezeli. 

 4. 7.A Fővárosi Autópiac Kft., mint fenntartó-üzemeltető a Fővárosi Autópiac közútkapcsolatainál és a Fővárosi Autópiac területén vagyonvédelmi szakcég által portásokat, valamint személy- és vagyonőröket (Biztonsági Szolgálat) foglalkoztat a Házirend, a működési és közlekedési szabályok betartatása, az Autópiac problémamentes működése érdekében. A portaszolgálati feladat ellátása, a Biztonsági Szolgálat személy- és vagyonőreinek, szolgálat- és magasabb szintű vezetőinek intézkedései azonosak a fenntartó képviselőinek eljárásával, a hatályos jogszabályok alapján a Fővárosi Autópiac területén tartózkodókra kötelező érvényűek.

 5. A Fővárosi Autópiac Kft. a gépjárművek vezetővel szemben a hatályos jogszabályok, jelen Házirend, illetve a KRESZ megszegőivel szemben, a jegy, bérlet nélkül vagy érvénytelen jeggyel, illetve jogosulatlanul a Fővárosi Autópiac területén tartózkodó gépjárművek vezetővel szemben – függetlenül attól, hogy a vezető bérlő vagy látogató – pótdíjat szab ki a hatályos díjszabás szerint.

 6. A pótdíj kikényszerítésének eszközeként a Fővárosi Autópiac Kft. képviselője, illetve a Biztonsági Szolgálat az érintett gépjárműre kerékbilincset (kerékzárat) helyez fel, azt jegyzőkönyvezi. A Fővárosi Autópiac Kft. a hatályos bérleti szerződésekben rögzítettek szerint lejárt esedékességű tartozás esetén is jogosult az adós gépjárművére kerékbilincset felhelyezni.

 7. A2011. évi XLI. törvénnyel módosított 1999. évi XLII. törvényrendelkezései alapján a Fővárosi Autópiac egész területén dohányozni tilos, kivételt képeznek a Fővárosi Autópiacon a dohányzásra kijelölt helyek.

a.)A Fővárosi Autópiac azon bérleményeiben, amelyek a Fővárosi Autópiac Kft. tulajdonát képezik és bérlő, használóhasználatában vannak, a Fővárosi Autópiac Ügyfélcentrumában,a Fővárosi Autópiac Kft. valamennyi irodahelyiségében, üzemi területén, a vendéglátó ipari egységek és Fővárosi Autópiac Kft. irodaépületei közötti teraszon, raktár és egyébhelyiségeiben, hasznosításon kívüli bérleményeiben,jegyértékesítő és őrhelyeken, tartózkodókban, a Használtcikk Piac parkoló működtetésével összefüggésben a Használtcikk Piac parkolóban és a működéséhez üzemeltetett jegyértékesítő helyen és őrhelyen, továbbá a Fővárosi Autópiac északi és déli közútkapcsolatainak felállított őrhelyein dohányozni tilos!

b.)A Fővárosi Autópiac szabad területi részein kizárólag a kijelölt helyeken szabad dohányozni.

c.)Dohányzási helyként a Fővárosi Autópiac területén a Fővárosi Autópiac Kft. fenntartóként az alábbi helyeket jelöli ki:


Fővárosi Autópiac

DH1- Ügyfélcentrum Nagykőrösi út felőli bejárata előtti parkoló,

DH2- a vendéglátó ipari egységek épületei és a Fővárosi Autópiac Kft. épületei közötti teraszon az igazgatói épülettel szemben,

DH3- a Fővárosi Autópiac déli szabadpiaci területén, a Nagykőrösi út felöli oldalon a déli kaputól számított 4. sor végén,

DH4- a Fővárosi Autópiac déli szabadpiaci területén, a Nagykőrösi út felöli oldalon a déli kaputól számított 1. sor végén,

DH5- a Fővárosi Autópiac déli szabadpiaci területén, a vasútsor felöli oldalon a déli kaputól számolt 5. sor végén,

DH6- a Fővárosi Autópiac déli, bérlői területén, a vasútsor felöli oldalon a Főkaputól számolt 3. sor végén,

DH7- a Fővárosi Autópiac középső területén, a Fő utca elején a Főbejárattal szembeni reklámtábla előtt,

DH8- a Fővárosi Autópiac középső területén, a Fő utca végén az 1. pavilon mellett,

DH9- a Fővárosi Autópiac középső területén, az autósmozi„nézőtér” büfé melletti részén,

DH10- a Fővárosi Autópiac középső területén, a Berényi autókereskedés utáni, 5. sor végén,

DH11- a Fővárosi Autópiac középső területén a műszaki térnél,a WC melletti murvás területrész végén,

DH12- a Fővárosi Autópiac északi közútkapcsolat – Nagykőrösi úttól számított 5 m-en túli - bevezető járdaszakasz,


Használtcikk Piac parkoló:

DH14- a beléptetési hely és az épület fal közötti 2 méter széles sáv.

d.)A Fővárosi Autópiac területén lévő, a bérlő, használótulajdonában lévő felépítmények vonatkozásában a dohányzástilalmáról a bérleti szerződés hatálya alatt a bérlő köteles rendelkezni; azonban a bérlők és alkalmazottaik jelen Házirend,valamint az azt megalapozó törvényi szabályozás rendelkezéseit kötelesek betartani, illetve betartatni.

e.)A Fővárosi Autópiac Kft. dolgozói, a vállalathoz érkezőpartnerek, vendégek számára dohányzás kizárólag a kijelölt helyeken lehetséges.


 1. a.) A Fővárosi Autópiac Kft., mint a Fővárosi Autópiac fenntartója az 55/2009. (III.13.) sz.kormányrendelet 2.§ (3) bekezdése szerint – figyelemmel arra, hogy a Fővárosi Autópiac egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű járműpiac, továbbá jelentős mértékben szabadtéren üzemel,illetve az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladhatja – az emberek életét, egészségét és környezetét,anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító eseménybekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készített és hatályban tart. A Fővárosi Autópiac Kft. fenntartóként –amennyiben a Fővárosi Autópiac biztonságát veszély fenyegeti –a működést felfüggeszti.

b.)A Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági tervének egy példánya a Fővárosi Autópiac Kft. Titkárságán, egy példánya az üzemeltetési vezetőnél, egy példánya az ügyeletes vezetőnél,egy példánya a Biztonsági Szolgálat szolgálatvezetőjénél található.

c.)A biztonsági terv tartalmazza a Fővárosi Autópiac helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;a Fővárosi Autópiac működésében az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét.

d.)A Fővárosi Autópiac Biztonsági Tervének hatálya kiterjed valamennyi azon természetes és jogi személyre, akikre, illetve amelyekre jelen Házirend hatálya kiterjed. A Biztonsági Tervet a jogszabályokban, illetve a Biztonsági Tervben rögzített feltételek, események bekövetkeztekor kell alkalmazni. A Biztonsági Tervbe az arra jogosult és illetékességgel bírószemély, illetve szervezet képviselője tekinthet be. 1. A bérlő vállalkozások, üzletek, kereskedések működésére, a szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységre vonatkozószabályok

 1. A Fővárosi Autópiac Kft. minden leendő bérlő számára írásbeli kérelem, megkeresés alapján tájékoztató anyagot biztosít a bérleti szerződéskötés feltételeiről és lehetőségeiről. A tájékoztató áttekintése után a leendő bérlő dönthet arról, hogy amennyiben megfelel a feltételeknek a Fővárosi Autópiacon bérlőként kíván-e tevékenységet folytatni. Ezek után kerülhet sor a bérleti szerződésmegkötésére.

 2. A Fővárosi Autópiacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekés hatósági előírások megtartásával, a Fővárosi Autópiac Kft. hatályos bérleti szerződésben foglaltak alapján motorkerékpár, személygépjármű és a bérleti szerződésben kikötött korlátozásokkal tehergépjármű kereskedelmi, valamint szerződéses keretek között, engedéllyel vendéglátó ipari,gépjármű kereskedelemhez, autózáshoz kapcsolódókiskereskedelmi, szolgáltatói, illetve szintén szerződéses keretek között reklám tevékenység folytatható.A helyhasználat, a bérlői működés feltételeit az erre vonatkozószerződés és a jelen házirend tartalmazza, továbbá a fenntartó által kiadott hatályos igazgatói utasítások szabályozzák. A házirend a szerződés mellékleteként annak szerves és elválaszthatatlan része.

 1. A bérlő a Fővárosi Autópiac Kft. vagy más ellenőrzési tevékenységet végző személy részére hitelt érdemlően köteles igazolni helyhasználati, bérlői és gépjármű-kereskedői jogosultságát. Ennek érdekében köteles magánál tartani a bérleti szerződés és a Bp. Főv. XIX. ker. Önk. Polgármesteri Hivatal által kiadott üzletnyitási és –működési engedélyének egy-egy példányát. Aki nem tudja igazolni bérlői,illetve autókereskedői jogosultságát, köteles azonnali hatállyal elhagyni a Fővárosi Autópiac területét.

 2. A Fővárosi Autópiac Kft.,mint a Fővárosi Autópiac fenntartó-üzemeltetője az 55/2009.(III.13.) sz.kormányrendelet 7.§ (3) bekezdése szerint köteles a Fővárosi Autópiaconkereskedelmi tevékenységet végző bérlőkről naprakész nyilvántartást vezetni. A Fővárosi Autópiac Kft. a bérlők személyes adataitbizalmasan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete, továbbáaz információsönrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény alapján, azzal összhangbankezeli. Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul a különböző adatait istartalmazó nyilvántartás vezetéséhez.

 3. A Fővárosi Autópiac Kft. a tartós használatra, bérletre alkalmas árusítóhelyért, bérleményért havi használati díjat (bérleti díjat) állapít meg, amelyet a bérlő a szerződésben meghatározott feltételek szerint köteles megfizetni. A bérlő az árusítóhelyet, bérleményt albérletbe nem adhatja és annak használatát a Fővárosi Autópiac Kft. előzetes engedélye és szerződésmódosítás nélkül semmilyen formában másnak nem engedheti át.

 4. A bérlő az általa jogszerűen elfoglalt árusítóhelyet(helyiséget) köteles rendeltetésszerűen használni. E rendelkezés megszegésének észlelésekor a Fővárosi Autópiac Kft. vagy annak képviselője jogosult felszólítani a bérlőt a rendeltetésellenes használat azonnali megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Fővárosi Autópiac Kft. jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 5. A bérlő csak a Fővárosi Autópiac Kft. előzetes írásos engedélyével végezhet átalakítást, elektromos berendezésfelszerelését az általa jogszerűen elfoglalt helyen(helyiségben). Ennek elmulasztása esetén a bérlő köteles saját költségére és veszélyére az eredeti állapotot helyreállítani és az egyéb károkat megtéríteni.

 6. A bérlő köteles megtéríteni a Fővárosi Autópiac Kft-nek mindazokat a károkat, amelyeket az általa jogszerűen használt árusítóhelyen vagy a Fővárosi Autópiac területén vétkesen vagy gondatlanságból okozott.

A biztosítás-közvetítési, gépjármű finanszírozási tevékenység külön e célból a Fővárosi Autópiac Kft-vel kötött szerződés és a FAP Kft. engedélye alapján végezhető. Más jellegű finanszírozási, kapcsolt vagy közvetett banki, hirdetési, egyébügynöki tevékenység végzése szigorúan tilos.

 1. A Fővárosi Autópiacon még működési engedéllyel rendelkezőüzletben (autókereskedésben, egyéb más üzletkörű üzletben)sem hozható forgalomba:

  1. nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;

  2. gyógyszer,gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény,valamint állatgyógyászati készítmény;

  3. kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék;

  4. mérgező és veszélyes anyag;

  5. látásjavító szemüveg, kontaktlencse;

  6. fegyver,lőszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III., IV. vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék,gázspray;

  7. A”és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;

  8. kulturális javak;

  9. védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedénekrésze, illetve származéka, preparátuma;

  10. olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.

 2. A Fővárosi Autópiacon a bérlők kötelesek betartani az árusítóhelyre (autókereskedésre), az árusítást,szolgáltatást végző személyekre és az árusított,szolgáltatott termékekre vonatkozó kereskedelmi közegészségügyi,köztisztasági, tűz-, vagyon,- és munkavédelmi előírásokat. A bérlő köteles autókereskedelmi tevékenysége során a gépjárművek kezelésekor, tárolásakor tűzveszélyességi szempontból fokozott óvatossággal eljárni. Az autókereskedésben üzemanyag, illetve tűzveszélyes kenőanyag, festék nem tárolható. A Fővárosi Autópiac Kft. a Fővárosi Autópiac bérlői számára szakmai anyag kiadásával, illetve bejárások alkalmával tanácsadással segítséget nyújt tűzmegelőzési és munkavédelmi, higiéniai kérdések megoldásában. A Fővárosi Autópiac Kft. rendszeresen ellenőrzi az autókereskedések közegészségügyi, tűzmegelőzési és munkavédelmi állapotát és a bérlők idevonatkozó kötelezettségeinek teljesítését.

 3. A Fővárosi Autópiacon elhelyezett gépjárművek, irodai berendezések, az autókereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, vagy bármely bérlő által behozott és bérleményében tartott tárgyi eszköz megőrzése, kezelése és tárolása kizárólag a bérlő feladata.

Az előbb felsorolt dolgokban bekövetkező kárért a Fővárosi Autópiac Kft-t csak akkor terheli felelősség, ha azt különmegbízás és jegyzék alapján – a felelős őrzés, mint szolgáltatás ellenértéke fejében – a bérlőtől megőrzésre átvette.

 1. A bérlő a hatályos 55/2009. (III.13.) sz. Korm. rendelet előírásai szerint köteles cégnevét, üzletének nevét, levelezési és elektronikus levélcímét, üzletének nyitva tartását cégtábláján - az általa jogszerűen használt árusítóhelyen a Fővárosi Autópiac Kft-vel történt előzetes egyeztetésalapján - kifüggeszteni.

 2. A bérlő az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot folyamatosan összetakarítani és a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó előírásoknak megfelelően a kijelölt tárolóba tenni. A Fővárosi Autópiac bérleményeken kívüli takarítását a Fővárosi Autópiac Kft. végzi, gondoskodik a hulladékelszállításáról.

 3. A bérlőnek tilos a Fővárosi Autópiac területére hulladékot behozni! A bérlő kötelessége a gépjármű értékesítési tevékenysége során, a bérlői területén keletkezett veszélyes hulladékok és használt autógumi abroncsok hulladékgyűjtőhelyre történő elszállítása.

 4. A Fővárosi Autópiac bérlői kizárólag az általuk bérelt területen helyezhetnek el gépjárműveket, illetve vállalkozásuk működéséhez szükséges egyéb tárgyi eszközöket. A Fővárosi Autópiac más területe ilyen célból csak bérleti szerződéslétesítése után vehető igénybe, e nélkül többletterület használatra nincs mód. A Fővárosi Autópiac Kft. a terület-többlethasználatot megvalósító bérlő részére a többletterület bérleti díjával megegyező használati díjat számláz ki a használat időtartamára.

 5. A Fővárosi Autópiac területén a bérlő hatályos bérleti szerződésében foglaltaktól, illetve a Bp. Főv. XIX. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ellenőrzési Iroda által kiadott működési engedélyben foglaltaktól eltérőkereskedelmi, szolgáltatói vagy egyéb tevékenység gyakorlása a Fővárosi Autópiac Kft. és a bérlő közötti bérleti szerződés azonnali hatályú, rendkívüli felmondását vonja maga után. A gépjármű kereskedő bérlő által kiegészítő tevékenységként végzett hitel ügyintézési és biztosításközvetítési szolgáltatás megkezdése előtt a bérlő köteles a Fővárosi Autópiac Kft-nél szerződésmódosítást kezdeményezni az adott új szolgáltatási tevékenység vonatkozásában.

 6. Valamennyi,a Fővárosi Autópiacon működő gépjármű kereskedővállalkozás a Fővárosi Autópiac Kft. által életbe léptetett és hatályos hitel ügyintézési és biztosításközvetítési szolgáltatásokra vonatkozó szabályzat hatálya alá tartozik,ezért valamennyi gépjármű kereskedő vállalkozás köteles az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.

 7. A Fővárosi Autópiac Kft. minden évben a téli időjárás beállta előtt igazgatói utasítás formájában adja ki a hó- és síkosság mentesítési feladatokat tartalmazó szakmai anyagát,amely a Fővárosi Autópiac területén működő bérlőkre kötelező hatállyal bír.

 8. A Fővárosi Autópiac területén gépjármű-javítási tevékenység,szerviz szolgáltatás végzése, ezen belül különösen olajcsere, karosszériajavítás, fényezés tilos! A Fővárosi Autópiac területén az ott működő autókereskedő bérlők gépjármű teljes körű, autómosással egybekötött nagytakarítását nem végezhetik el, kizárólag jármű portalanítási tevékenységre van lehetőségük.

 9. A Fővárosi Autópiac területén működő, autókereskedelmi tevékenységet folytató bérlő vállalkozások kizárólag működő- és járóképes gépjárműveket tárolhatnak és értékesíthetnek a bérlői területükön. A Fővárosi Autópiac területén kerekek nélküli, „felbakolt” gépjárművet,bontott gépjárművet, gépjármű fődarabot tárolni, illetve gépjármű bontást végezni tilos.

 10. A Fővárosi Autópiac területén engedély nélkül reklámtevékenység folytatása, szórólapozás tilos! Molinókihelyezéséhez a bérbeadó Fővárosi Autópiac Kft. engedélye szükséges. Az engedély nélküli reklámtevékenység folytatóival, a szórólapozást végzőkkel, illetve a molinót engedély nélkül kihelyezőkkel szemben a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálata, illetve a Fővárosi Autópiac Kft. képviselője járhat el.

 11. A Fővárosi Autópiac területén kizárólag a Fővárosi Autópiac Kft. engedélyével lehet fényképfelvételt, hang- és képanyagot,továbbá video- és filmfelvételt készíteni! Az engedélyt minden esetben, az előzetesen benyújtott írásbeli kérelemalapján a Fővárosi Autópiac Kft. adja ki. Fényképfelvétel készítés esetén, nem engedély kötelesek az autóvásárlás céljából készítendő, magán felhasználású fényképfelvételek. Az engedély nélkül fényképfelvételt,hang- és képanyagot, továbbá video- és filmfelvételt készítőszemélyekkel szemben a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálata, illetve a Fővárosi Autópiac Kft. képviselője járhat el.

 12. A Fővárosi Autópiacon bármely mozgóárusítási tevékenységfolytatása tilos! Az ilyen tevékenységgel végzőkkel szemben a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálata, illetve a Fővárosi Autópiac Kft. képviselője járhat el.

 13. A Fővárosi Autópiac rendjét, az autókereskedelmi tevékenységet,az eladásra kínált járműveket, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások megtartását a jegyző, a Fővárosi Autópiac Kft. piacfelügyelője, vagy más munkatársa, az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák ellenőrzik.

 14. A Fővárosi Autópiac Kft. képviseletében eljáró vezetőmunkatárs, piacfelügyelő, vagy az e feladattal megbízott más dolgozó, a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálatának szolgálatvezetője köteles és jogosult a Fővárosi Autópiacrendjére, azaz a házirendre vonatkozó előírások betartását ellenőrizni és annak megszegőivel a házirendben meghatározott módon eljárni. Tevékenysége az ellenőrzésre jogosult hatóságok jogkörét nem érintheti. A házirend rendszeres és súlyos megszegése esetén az ellenőrzést végző kezdeményezheti Fővárosi Autópiac Kft-nél a bérleti szerződés felmondását.

 15. A Fővárosi Autópiac Kft. vezető munkatársa, piacfelügyelője, a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálatának szolgálatvezetője jogosult vizsgálni a helyhasználati jogosultságot.

 16. A Fővárosi Autópiac Kft. jogosult elrendelni a Fővárosi Autópiac járműpiac egész területén a kártevőirtást, melyet a helyhasználó köteles tűrni, valamint felszólítani a helyhasználót a takarításra.

 17. A Fővárosi Autópiac területén szolgáltatói tevékenységet kizárólag a bérleti szerződéssel rendelkező bérlők, illetve a napi szolgáltatói belépőjeggyel, vagy havi szolgáltatói bérlettel rendelkező ügyfelek végezhetnek. A napi szolgáltatójegy, vagy havi szolgáltató bérlet az azt megvásárlószolgáltató részére biztosítja azt a jogot és lehetőséget,hogy a jegy, illetve bérlet érvényességi ideje alatt a Fővárosi Autópiac területén bérlő vállalkozások részére a jegy.illetve bérlet jogosultja szolgáltatásokat (pl. autóápolás,polírozás, vizsga és átírási ügyintézés, kis javítás,karbantartás, autó hozom-viszem szolgáltatás, stb.) végezzen. A szolgáltatói jegy és bérlet a Fővárosi Autópiac jegyértékesítő pénztáraiban váltható meg. E szabálymegsértőivel szemben a Fővárosi Autópiac Kft. pótdíjazást és közigazgatási-, illetve szabálysértési eljárást kezdeményez.


 18. A Fővárosi Autópiacon megvalósuló használati jogviszony esetén a használó vonatkozásában jelen Házirendben a bérlőkre vonatkozó szabályokat kell kötelezően alkalmazni.


 1. Nyitvatartási,beléptetési rend, közlekedésre, gépjárművek elhelyezésére vonatkozó általános szabályok

 1. A Fővárosi Autópiac nyitvatartási idejét a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a Fővárosi Autópiac Kft. határozza meg. A Fővárosi Autópiac Kft. a nyitvatartási időre vonatkozó hirdetményt a járműpiac bérlőinek kiadja, ezzel egyidejűleg jól látható helyen köteles elhelyezni, weboldalán megjeleníteni. A Fővárosi Autópiac területén működő bérlők csak a Fővárosi Autópiac Kft. által meghatározott nyitvatartásiidő alatt tarthatnak nyitva. A nyitvatartási idejükről a vásárlókat, ügyfeleket jól látható helyen elhelyezett hirdetményen kötelesek tájékoztatni.

 2. Belépővel rendelkező bérlők hétköznap a piaczárás időpontját követően 20.00 óráig tartózkodhatnak bérleményük területén, a vállalkozásuk működésével, adminisztrációs és egyébfeladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység céljából. A piaczárástól 20:00 óráig kizárólag a belépési engedélybirtokában és kizárólag a bérlemény területén lehet bent tartózkodni, ilyen esetben ezen időszakban ügyfél, a belépési engedéllyel nem rendelkező közreműködő családtag, stb. nem tartózkodhat a Fővárosi Autópiac területén. Hétvégi napokon 15:00 óráig lehet belépési engedéllyel a Fővárosi Autó piacterületén tartózkodni.

 3. A Fővárosi Autópiac területére ügyfél gépjárművel,motorkerékpárral az aktuális napijegy vagy bérlet megváltása után léphet be. A napijegy a megváltása napján, a bérlet a feltüntetett időszakra jogosít a Fővárosi Autópiac területén gépjárművel történő benntartózkodásra. Gyalogosan,kerékpárral érkező ügyfél díjmentesen léphet be a Fővárosi Autópiac területére és a nyitva tartás ideje alatt tartózkodhatott. Bérlő a FAP Kft. által kiadott belépési engedéllyel,munkavállaló a munkáltatói igazolvánnyal, más, hivatalos célból érkező gépjármű a Fővárosi Autópiac Kft. mint fenntartó engedélyével vagy bérlő beléptetése által, a Biztonsági Szolgálat azonosítása és dokumentálás után léphet be a Fővárosi Autópiac terültére. Ettől eltérő rendben,jogosulatlanul történő gépjármű-beléptetés a gépjárművezetőjével szemben pótdíjazást von maga után.

 4. A Fővárosi Autópiacon hétvégi napokon, látogatók részére hétvégi gépjármű-látogató jegy váltható. A hétvégi gépjármű-látogató jegy 11.00 óra után váltható, a nyitva tartás időtartama alatt, személygépjárművel behajthat a Fővárosi Autópiac területére, ott a gépjárművével szabadon közlekedve megtekintheti az eladásra kiállított gépjármű kínálatot, illetve a gépjárművel a kijelölt helyeken várakozhat, ugyanakkor gépjárművét eladásra nem helyezheti el, a gépjárművön ilyen jellegű feliratokat nemhelyezhet el. A hétvégi gépjármű látogató jegy megváltása esetén a gépjármű eladásra történő elhelyezése, kínálása,a gépjárművön eladó tábla elhelyezése pótdíjazást és a hétvégi napi jegy megvásárlási kötelezettségét vonja maga után az adott ügyfél részére.

 5. A Fővárosi Autópiacon működő bérlő vállalkozások számára hétköznap, hétfőtől-péntekig a téli nyitva tartási rendideje alatt 17.00-18.00 óráig, a nyári nyitva tartási rend ideje alatt pedig 18.00-19.00 óráig kereskedői ügyfélfogadás végezhető. Ezen időszakban a Fővárosi Autópiac autókereskedő bérlői a hozzájuk konkrét autókereskedelmi ügyben érkezőügyfeleket fogadhatják úgy, hogy az ügyfelet a Főkapun kell az autókereskedőnek beléptetni, és az adott ügyintézést a téli nyitva tartási rend ideje alatt legkésőbb 18.00 óráig, nyári nyitva tartási rend ideje alatt pedig legkésőbb 19.00 óráig be kell fejezni, az ügyfélnek ezen időpontig távoznia kell a Fővárosi Autópiacról. Téli nyitva tartási rend ideje alatt 17.50 óra után, nyári nyitva tartási rend ideje alatt pedig 18.50 óra után ilyen célból ügyfél már nem léptethető be a Fővárosi Autópiac területére.

 6. A Fővárosi Autópiacon működő bérlő vállalkozások alkalmazottai a Fővárosi Autópiac területére történő rendszeres belépésükhöz a Fővárosi Autópiac Kft-től belépési engedélyt kötelesek igényelni. A belépési engedély a bérlőrendeltetésszerű és szerződésszerű működése esetén,tartozásmentes pozíciójában, jogosult dolgozó adataival kitöltött adatlap és mellékelt fénykép leadása után adható ki. A belépési engedély névre szóló, másra át nem ruházható,az a Fővárosi Autópiac Kft. tulajdonát képezi. A belépési engedélyt a Fővárosi Autópiac Kft. bármikor visszavonhatja,módosíthatja.

 7. A bérlői belépési engedély a Fővárosi Autópiac e célból megnyitott közútkapcsolatain történő belépésre és a bérlővállalkozás bérleményébe történő behajtásra, az ott történőműködésre, a Fővárosi Autópiacon történő közlekedésre,gépjárműmozgatásra, áru, készletmozgatásra jogosít. A belépési engedéllyel tilos a Fővárosi Autópiac szabadpiaci területén gépjárműveket elhelyezni, a kijelölt parkolóhelyen kívül más területrészen várakozni.

 8. A Fővárosi Autópiacon a KRESZ szabályai érvényesek, a területen belül 5 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, a gépjárművel behajtók kötelesek fokozott figyelemmel közlekedni.A Fővárosi Autópiac Kft. jogosult a Fővárosi Autópiacra behajtó, illetve távozó gépjárműveket regisztrálni, a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálata a hatályos vagyonvédelmi törvény szerint jogosult gépjármű és csomagellenőrzést végezni. A Fővárosi Autópiacra az ott működőbérlő képviselője, alkalmazottjai nyitvatartási időben a Fővárosi Autópiac Kft. által kiadott belépési engedéllyel léphetnek be, illetve léptethetnek be járművet. Zárva tartási időben kizárólag az éjszakai belépővel rendelkező bérlőgépjármű beléptetése, illetve elvitele, elszállítása, vagy az autókereskedelmi tevékenységhez szorosan kapcsolódó ügyben,legfeljebb 30 perc időtartam erejéig léphet be, hajthat be,valamint tartózkodhat bent a bérlő a Fővárosi Autópiac területére, illetve területén.

 9. Az árusítóhelyeket és az azok közötti területeket, utakat járművekkel, használaton kívüli és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos! Zárás után a Fővárosi Autópiac úthálózatának bármely szakaszán gépjárművet hagyni tilos, ilyen esetben a Fővárosi Autópiac Kft. kerékzárat helyez el a gépjárművön.

 10. A Fővárosi Autópiac Kft. a Fővárosi Autópiac nyitását megelőzően és a zárás után két óra időt biztosít a bérlőknek az árusításhoz szükséges előkészületekre,valamint a zárás utáni takarításra, illetve adminisztrációs feladatok ellátására.

 11. A Fővárosi Autópiac területére kedvtelésből tartott állatot csak és kizárólag az állat tartójának (tulajdonosának)felelősségére, speciális és szakszerű szállítóeszköz és/vagy póráz, valamint szükség esetén szájkosár alkalmazásával lehetséges bevinni. A bevitt állat a járműpiac működési rendjét nem zavarhatja, az ott tartózkodó dolgozókat és ügyfeleket nem zavarhatja, és nem veszélyeztetheti.

A járműpiac területére a bevitt állat nem piszkíthat, ennek esetleges megtörténte esetén a bevitt állat gazdája köteles a keletkezett szennyeződést azonnal, szakszerűen, a higiéniai követelmények betartásával eltakarítani. Ez utóbbi elmaradása esetén a Fővárosi Autópiac Kft. a bevitt állat gazdájával vagy tulajdonosával szemben kártérítési igényt támaszt.


 1. A gépjármű szabadpiac igénybevételének rendje, a látogatókra vonatkozó szabályok

 1. A Fővárosi Autópiac szolgáltatásainak igénybevétele csak a Házirend elfogadásával történhet meg. A Fővárosi Autópiac területére történő belépéssel az ügyfél – függetlenül attól, hogy gépjárművel vagy gyalogosan érkezik – megerősíti,hogy elfogadja és betartja a Fővárosi Autópiac házirendjét.

 2. Attól az ügyféltől, aki a szabályokat nem tartja be, vagy megszegi a Fővárosi Autópiac Kft. vezetése és munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a Fővárosi Autópiac területéről indokolt esetben a Biztonsági Szolgálat személy és vagyonőrei eltávolíthatják. Ilyen esetben a napijegy, bérlet árának visszatérítésére az ügyfél nem tarthat igényt.

 3. A Fővárosi Autópiac kínálatát a látogató ügyfél saját felelősségére tekinti meg, és a Fővárosi Autópiac Kft-vel szemben nem érvényesíthet kártérítési igényt, amennyiben személyi vagy anyagi kárát a Fővárosi Autópiacon részt vevőügyfelek, látogatók szabályokat megszegő felelőtlen magatartása idézi elő.

 4. A látogató ügyfél köteles betartani a Fővárosi Autópiac Kft. által meghatározott biztonsági előírásokat, és nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Fővárosi Autópiac működését zavarja vagy meghiúsítja, illetve a részt vevők testi épségét,egészségét, továbbá vagyoni javait károsítja vagy veszélyezteti. Az ezen kötelezettségek megszegéséből eredőkárért a látogató, egyéni ügyfél a kártérítésre vonatkozó általános polgári jogi szabályok szerint felelősséggel tartozik. A kártérítési felelősségen túl a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősséggel is tartozik.

 5. A Fővárosi Autópiacon a Fővárosi Autópiac Kft. engedélyével video-, kép- és hangfelvétel készülhet, a napijegy tulajdonosa ezeken a felvételeken szerepelhet. A napijegy tulajdonosa ezzel kapcsolatban semmilyen jogi és anyagi követeléssel nem élhet a Fővárosi Autópiac Kft-vel vagy az eseményen jogszerűen felvételt készítővel szemben.

 6. A Fővárosi Autópiac területére tilos fegyvert és olyan tárgyakat(pl. üveget, szúró- vágóeszközt, botot, nyeles esernyőt,pirotechnikai anyagot vagy bármilyen sérülést okozó tárgyat)bevinni, amelyek a Fővárosi Autópiac működését, továbbá a személyi és vagyonbiztonságot veszélyeztetik. Tilos tüzet okozótevékenységet folytatni. Dohányozni kizárólag a kijelölt helyen lehetséges.

 7. A Fővárosi Autópiac területére nem léphet be olyan személy, aki alkohol, kábítószer vagy bódító hatású szer hatása alatt áll, vagy ilyeneket tart magánál. Lázas, fertőző, vagy sérült nyílt sebfelülettel rendelkező személyek a Fővárosi Autópiac területére nem léphetnek be, illetve ott nem tartózkodhatnak érvényes napijeggyel, bérlettel, bérlői jogosultság alapján sem. Az ilyen személyektől a Fővárosi Autópiac Kft. munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, és a Fővárosi Autópiac területéről a személy- és vagyonőrök eltávolíthatják. A napijegy, bérlet árának visszatérítésére az érintett ügyfél ekkor nem tarthat igényt.

 8. A Fővárosi Autópiac Házirendjét megsértő természetes személyekkel szemben a Biztonsági Szolgálat köteles intézkedni,az intézkedés során a hatályos jogszabályok figyelembevételével a házirendet megsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából a személy- és vagyonőr okmányokat kérhet el, felszólíthatja a szabályok megszegőjét helytelen magatartásának befejezésére, az illetőt a Fővárosi Autópiac területéről kivezetheti, amennyiben mindez eredménytelen,rendőrségi intézkedést kezdeményezhet, a rendőrség kiérkezéséig az illetőt visszatarthatja.

 9. A Fővárosi Autópiac Kft. – ünnepnapok kivételével – szombati és vasárnapi napokon a Fővárosi Autópiac erre kijelölt terület részein gépjármű szabadpiacot üzemeltet. A gépjármű szabadpiac szolgáltatásai nyitástól zárásig a szombati és vasárnapi napokon illetve péntek délutántól hétfő reggelig folyamatosan vehető igénybe a megfelelő jegy illetve bérletmegváltása esetén.

 10. A Fővárosi Autópiac szabadpiaci területére gépjárművet napijegy, hétvégi bérlet, illetve napszaktól függően kiegészítő éjszakai tárolójegy megváltása után lehet elhelyezni.

A szabadpiaci területen a gépjárművek elhelyezése – kivéve az éjszakai tárolójeggyel rendelkező ügyfeleket – érkezési sorrendben történik. A gépjárművek az ún. murvázott területrészeken, merőlegesen az aszfalt utakra, egymástól ajtónyitásnyi távolságra helyezhetők el. A gépjárművek szabadpiaci elhelyezését a Biztonsági Szolgálat végzi. A szabadpiac telítődése esetén a Biztonsági Szolgálat intézkedhet a fentiektől eltérő parkolási rend alkalmazásáról is. Ilyen esetben a Biztonsági Szolgálat intézkedése az irányadó.

Zárástól nyitásig csak bérlet vagy kiegészítő éjszakai tárolójegy megváltása után helyezhető el gépjármű.

A jegy, bérlet nélkül, vagy nem a kialakított parkolási rendszerint (pl. a merőlegestől eltérő módon, ferdén, két vagy több gépjármű helyét elfoglalva, stb.) elhelyezett gépjárműre kerékbilincset kell felhelyezni, vezetőjével szemben pótdíjkiszabására kerül sor.

 1. A szabadpiacon egy napijegy megváltása ellenében egy gépjármű helyezhető el, a gépjármű mellett, illetve a gépjárművön kizárólag a gépjárműhöz tartozó és vele együtt értékesítendő tartozékok, kiegészítők, felszerelési tárgyak helyezhetők el.

 2. Ezek mennyisége maximált: egy gépjárműhöz négy darab felni +gumiabroncs, egy darab autórádió, a rádióhoz tartozó nyolc darab hangszóró, az ülések számának megfelelő mennyiségű üléshuzat, egy garnitúra tetőcsomagtartó, sítartó, egy garnitúra emelőkészlet, szerszámkészlet, egy darab takaróponyva, illetve egy garnitúra vagy egy készlet olyan kiegészítő, amely az adott gépjármű használatának szerves részét képezi és az eladó tulajdonában van. Ezen mennyiségek feletti illetve ezen eszközkörtől eltérő bármely dolog, eszközgépjárműből, gépjárműről, gépjármű mellől, illetve a gépjárműt eladásra kínáló által történő árusítása,eladásra kínálása, értékesítése még újabb jegy megváltása esetén is szigorúan tilos, az ilyen eset szabálysértési eljárást von maga után.

 3. A Fővárosi Autópiac Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy az autós ügyfelek eladásra szánt gépjárműveiket péntek délutántól hétfő reggelig hétvégi bérlet, péntek délutántól szombat zárásig éjszakai tárolójegy és szombati napijegy,szombat délutántól vasárnap zárásig éjszakai tárolójegy és vasárnapi napijegy megváltásával helyezzék el. A bérlet, az éjszakai tárolójegyek és a másnapi napijegyek értékesítését nyitvatartási rendben foglaltak szerint a főbejáratnál lévő jegyértékesítés szolgáltató hely végzi.

   
 4. A napijegy megvásárlásával egyidejűleg az ügyfél köteles - a jegyértékesítő kérdésealapján, a hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel – szóban nyilatkozatottenni gépjárművének azonosító rendszámáról. A jegyet váltó ügyfél (ideértve alátogató jegyet is) hozzájárul a rendszám (azonosító szám) rögzítéséhez, ezenadat kezeléséhez. A Fővárosi Autópiac Kft.,mint a Fővárosi Autópiacfenntartó-üzemeltetője az 55/2009.(III.13.) sz. kormányrendelet 7.§ (3)bekezdése szerint köteles a Fővárosi Autópiacra gépjárművel, napi jegymegváltása után belépő ügyfelekről naprakész nyilvántartást vezetni. A Fővárosi Autópiac Kft. az ügyfelek személyesadatait, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete, továbbá azinformációs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény alapján, azzal összhangban kezeli.

 5. Szabadpiaci területre autókereskedésből vagy más tevékenységet végzőbérlő által napijegy vagy bérlet megváltása nélkül gépjárművet elhelyezni tilos, ilyen esetben kerékbilincs felhelyezésére, és pótdíj kiszabására kerül sor, második vagy ismételt esetben a Fővárosi Autópiac Kft. a bérlő bérleti szerződését felmondja.

 6. Szabadpiacműködésének időszakában autókereskedői vagy más bérleményi területre, kijelölt parkolóba eladásra szánt gépjárművet elhelyezni tilos. Ilyen esetben az előzőekben leírt kerék bilincs és pótdíj alkalmazására kerül sor.


 1. A Budapesti Autósmozi szolgáltatásainak igénybevétele

 1. A Fővárosi Autópiac Kft. június 1. és szeptember 30. közötti időszakban, előre kiadott műsor- és vetítési rend szerint autósmozit működtet a Fővárosi Autópiac területén. Az autósmozit minden ügyfél a saját felelősségére veheti igénybe. Az autósmozi igénybevétele jegyvásárlással történhet meg. Minden nézőnek személyenként kell a jegyet megváltani.

 2. A jegyárakról, a kedvezményekről, az aktuális műsorrendről, a vetítés kezdetéről a Fővárosi Autópiac Kft. hirdetményben,az autósmozi weboldalán jelentet meg közleményt.

 3. Az autósmoziba érkező vendégeket a Biztonsági Szolgálat belépteti és a nézőtérre irányítja. A nézőtéren az aszfaltútra merőlegesen, a murvázott területen ajtónyitási távolságra kell a gépjárművet elhelyezni, oly módon, hogy más nézőket a film megtekintésében ne zavarjon. A nézőtérről kizárólag a büfé és a wc igénybevétele miatt lehet eltávozni.

 4. A filmvetítés végén a Biztonsági Szolgálat kivezeti a nézők gépkocsijait a kijárathoz. A vendég – függetlenül jegytípusától – köteles a beléptetéskor kapott kapujegyet megőrizni, távozáskor azt a Biztonsági Szolgálat személy- és a vagyonőrének átadni.

 5. Az autósmozi rendjét megsértő, a vetítést zavaró vendéget a Biztonsági Szolgálat személy- és vagyonőre egyszer figyelmezteti, másodszor jogosult a területről kivezetni.Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Biztonsági Szolgálat szolgálatvezetője köteles rendőri intézkedést kérni. Ilyen esetben a vendég nem követelheti vissza a jegyárat.


 1. Ügyfélcentrum szolgáltatásaink igénybevétele

 1. A Fővárosi Autópiac Kft. a Fővárosi Autópiac főbejárata mellett Ügyfélcentrumot működtet, amelyben a Magyar Postaszolgáltatásai, illetve hitel ügyintézési szolgáltatás vehető igénybe.

 2. Az Ügyfélcentrum külön közzétett nyitvatartási rend szerint tart nyitva, ezen belül a fent felsorolt szolgáltatási egységek külön nyitvatartási rend szerint működnek. Mindezt a Fővárosi Autópiac Kft. az Ügyfélcentrumban, annak környékén, illetve hirdetményben és weboldalán közzéteszi.

 3. A postai szolgáltatás a Kispest Autópiac Posta Partner hivatalának nyitvatartási ideje alatt, a Magyar Posta Zrt. szabályzatai szerint történhet.

 4. Az Ügyfélcentrumban kizárólag az ott ügyintézést végző, vagy e célból várakozó ügyfél, illetve az ott dolgozó személy tartózkodhat. A kulturált magatartást megsértő vagy jogosulatlanul ott tartózkodó személyekkel szemben a Biztonsági Szolgálat személy- és vagyonőre intézkedni köteles, szükségesetén az illetőt kivezetheti.


 1. Fogyasztóvédelem

 1. A Fővárosi Autópiac területén az ügyfél, vásárló panaszával a részére termékértékesítést vagy szolgáltatást nyújtóvállalkozáshoz, ennek eredménytelensége esetén a fenntartó Fővárosi Autópiac Kft-hez fordulhat. A fenntartó köteles a panaszt rögzíteni (ügyfél által benyújtott irat átvételévelvagy jegyzőkönyv felvételével) és 30 napon belül az ügyben eljárni, arról a panaszost tájékoztatni.

 2. A bérlőként működő vállalkozások saját bérleményükben, a Fővárosi Autópiac Kft. a szolgáltatási pontokon köteles kifüggeszteni a fogyasztóvédelmi eljárás alkalmazható lépéseinek sorrendjét, az eljárásokban megkereshető szervek,hatóságok pontos nevét, címét.

 3. A bérlő vállalkozások és a Fővárosi Autópiac Kft. saját szolgáltatásai vonatkozásában köteles a panaszkönyvet jól látható helyen kifüggeszteni. 

VIII. Adatvédelem, adatkezelés

 

 1. Fővárosi Autópiac Kft. az adatvédelemmel ás adatkezeléssel összefüggésben, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete, továbbá az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, azzal összhangban jár el.

 2.      . Fővárosi Autópiac Kft. a belső GDPR szabályzatában rögzítettek szerint külön szabályozta az adatkezelést a látogatók és ügyfelek, továbbá a bérlők vonatkozásában.

 3.       .   Fővárosi Autópiac Kft. GDPR szabályozása kötelező hatályú a Fővárosi Autópiacra jegyet váltó látogatók és ügyfelek, továbbá a Fővárosi Autópiac Kft-vel bérleti jogviszonyban álló bérlők vonatkozásában is, melyet érintettek a Fővárosi Autópiacra történő belépéssel egyidejűleg elfogadnak.

 4.       A látogatók, ügyfelek és bérlőkre vonatkozó, Fővárosi Autópiac Kft. által elkészített adatkezelési tájékoztató elérhető a Fővárosi Autópiac weboldalán (fap.hu), továbbá a Fővárosi Autópiac Kft. Titkárságán és a Fővárosi Autópiac Ügyfélcentrumában.

1.          


A jelen Házirendben nem szabályozott kérdésekben a 55/2009.(III.13.) Korm. rendeletben (a vásárokról és a piacokról),valamint a Vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontokról szóló – többször módosított – 37/1994.(VI.24.) Főv. Kgy .rendeletben, valamint a bérleti szerződésben foglaltak az irányadók.


Jelen módosított Házirend 2018. augusztus 15-én lép hatályba és hatálybalépésével a Fővárosi Autópiac Kft. által korábban kiadott Házirend hatályát veszti.


Budapest,2018. augusztus 15.


Földes Tamás s.k.

ügyvezető igazgató

Fővárosi Autópiac Kft.

2019. Fővárosi Autópiac - www.fap.hu